ÇANAKKALE,DE TÜRKLERE KARŞI SAVAŞANLAR KİMLERDİ??????

Bir gecede, demokrat oldum, diyip bir gecedede cumhuriyet kuran, Yaşlı hasta, barbar, vahşi, Hacı Osmanın torunu, imam mustafa, Bir gündede cübbesini cıkartıp,
Alman takımı elbisesini giyerek modern oldum diyor. At kuyruğunda uzun sakkalarını
kesip, bir zamanlar at avrat bıyık benimdir dediği o pos yarım metre bıyığınıda, burun altı bırakarak, imam modernleşiyor. Dedesi hacı Osmanın, askeri, İmam
mustafa, dedesinde utanıyor. Ben diyor Alman gibi olacam.

Bir zamanlar dünyaya kan kusturan, halklara zalimlik zulimlik eden, ya benim gibi
düşünüp benim gibi konuşacaksın yada ölümlerde ölüm beğen diyen, Halkların ırzına geçen derisini yüzen, hacı osman artık köşeye sıkıştırılmıştır. Ortadoğudaki, işkal ettiği ülkelere İngiliz yardım ediyor, Hacı osmanı atıyor. Irak,ta Suriyede,
Yemen,de, Dünya Osmanı Çanakkale boğazının diğer tarafına yerleştirmeye
karar vermiş gibi osmanı rahat bırakmıyor.

Çanakkalede, emperyalizme karşı savaş verdik diyen sahtekar, imam mustafa,
Bu gerçekleri artık yazmayalım, gelecek kuşak bilmesin biz maske takmaya
sağ gösterip sol vurmaya alışığız der. Birinci dünya savaşında Alman emperyalizmin yanında yer alarak ingilizlere karşı savaşan, imam mustafa, Almanlar savaşı kaybedince, çıplak arkası ile orda sap gibi kalırlar ortada. kafkaslarda, balkanlarda,
yumruğu yiyen tutukları gibi ta canakkalenin diğer tarafına atılan hacı Osman,
din kardeş dediği araplar ve zencileride, az gazabında geçirmedi, topraklarını almakla kalmayıp, derisinide yüzdüğü araplar zenciler, ingilizlerin önüne katılarak çanakkaleye kadar gelmişler Osmanda öcünü alıyorlar.

Çanakkalede türklere karşı savaşanların büyük bir kısmını müslüman araplar ve zenciler oluşturuyordu. Toprakları yüzlerce yıl osmanlı egemenliği altında kalan,
bu halklar osmanlıda fena şekilde öldürüldükleri gibi hırpalandılar. Artık Osmanlının barbarlığında çok korkuyorlar. karar vermiş dünya Osman ya kücültülmeli yada yok edilmeli dünya barışı için bir engel bir tehlike, fırsat geçse eline yenide dünyaya kan kusturur. İngilizler rapor üstüne rapor yazıyorlar, Dünyayı yardıma çağırıyorlar. Osman canavarı etkisiz edilmeli ve kontrol altında tutulmalı. İngilizlerle beraber türklere karşı savaşan, Arapların ve
zencilerin endişesi, Osmanın barbar olması halklara yaşam hakı tanımadığı, gibi
güçlendiği bir durumda dünyanın başına bela olacağı endişesi yatıyordu.

Böyle bir zamanda, imam mustafa, dünya tarafında lanetlenen, aşağılanan hacı
Osmanın içine düştüğü çıkmazda çıkartmak için, NE MUTLU TÜRKÜM diyor.
BİR TÜRK DÜNYAYA BEDEL diyor. Eski köye yeni isim getiriyor.

İmam mustafanın bir demokrat alışkanlığı olmadığı gibi, eskide fetva vardı şimdi
yasa var. Yanına bir ekip toplar aha işte bunlarda halkın vekilleri der. önce
padişah sarayı vardı şimdi yeni açtığı meclis var orda kendisinin sectiği ve millet vekilleridir dediği insanlara öğretir el kaldır el indir. Bir çocukmu ona karşı cıktı,
hemen yaşını büyüt öldür. yaşını küçült öldür, İmam Mustafa sol görünür sağ
vurur. Sağ görünür sol vurur. Mesleği kasaplık olan imam hacı, her ne kadar
bende çağ atladım dese, her atığı adımda kasaplığı öne çıkıyor,
üzerine giydiği o alman takımı, ve yüzüne geçirdiği o maske onu o kadar komik bir
şekile koymuşki, gören kargalar bile gülüyor haline.

ARAŞTIRMACI YAZAR, Enel Hak 08.06. 2012